Trắc nghiệm Số học 6 bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Phép cộng phân sô có tính chất nào sau đây?

 • A. Tính chất giao hoán
 • B. Tính chất kết hợp
 • C. Tính chất cộng với 0
 • D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Tìm x biếtTrắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

 • A.12/33
 • B.177/260
 • C.187/260
 • D.177/26

Câu 3: Tìm x biết x - 1/5 = 2 + -3/4

 • A.21/20
 • B.29/20
 • C.-3/10
 • D.-9/10

Câu 4: Tính hợp lí biểu thức Trắc nghiệm: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết ta được kết quả là :

 • A. 9/5
 • B. 11/5
 • C. -11/5
 • D. -1/5

Câu 5:

Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số sgk Toán 6 tập 2 Trang 27


 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021