Trắc nghiệm vật lý 12 bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài Trắc nghiệm vật lý 12 bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

 • A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.
 • B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000°C chỉ phát ra tia hồng ngoại.
 • C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.
 • D. Tác dụng nỗi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

Câu 2: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng có bước sóng từ 0,38um đến 0,76um. Tần số của ánh sáng nhìn thấy có giá trị:

 • A. từ Hz đến $7,89.10^{14}$Hz
 • B. từ Hz đến $8,50.10^{14}$Hz
 • C. từ Hz đến $6,50.10^{14}$Hz
 • D. từ Hz đến $7,89.10^{14}$Hz

Câu 3: Tia hồng ngoại được ứng dụng

 • A. để tiệt trùng trong bảo quản thực phẩm
 • B. trong điều khiển từ xa của tivi
 • C. trong y tế để chụp điện
 • D. trong công nghiệp để tìm khuyết tật của sản phẩm

Câu 4: Tia tử ngoại có thẻ phát hiện nhờ

 • A. pm quang điện.
 • B. hiện tượng giao thoa.
 • C. bột huỳnh quang.
 • D. sự nhiễu xạ.

Câu 5: Vật chỉ phát ra tia hồng ngoại mà không phát ánh sáng đỏ là

 • A. vật có nhiệt độ nhỏ hơn
 • B. vật có nhiệt độ lớn hơn và nhỏ hơn $2500^{\circ}$
 • C. vật có nhiệt độ lớn hơn
 • D. mọi vật được nung nóng

Câu 6: Tia tử ngoại có bước sóng nằm trong khoảng

 • A. m đến $7,6.10^{-9}$m
 • B. m đến $10^{-9}$m
 • C. m đến $10^{-12}$m
 • D. m đến $10^{-9}$m

Câu 7: Tìm phát biểu sai

 • A. Tia tử ngoại không bị thủy tinh hấp thụ
 • B. Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh
 • C. Vật có nhiệt độ trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh
 • D. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 8: Bức xạ có tần số Hz được phát ra từ

 • A. ống cu-lit-giơ
 • B. vật có nhiệt độ lớn hơn 0K
 • C. các phản ứng hạt nhân
 • D. vật có nhiệt độ lớn hơn

Câu 9: Chọn phát biểu đúng

 • A. Khi đi qua các chất, tia tử ngoại luôn luôn bị hấp thụ ít hơn ánh sáng nhìn thấy
 • B. Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh còn tia hồng ngoại thì không
 • C. Khi truyền tới một vật, chỉ có tia hồng ngoại mới làm vật nóng lên
 • D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng sinh học

Câu 10: Tìm phát biểu sai về tia hồng ngoại

 • A. Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra
 • B. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt
 • C. Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất
 • D. Tia hồng ngoại không có tác dụng ion hóa

Câu 11: Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3nm đến 300nm là

 • A. tia tử ngoại
 • B. tia hồng ngoại
 • C. tia Rơnghen
 • D. ánh sáng nhìn thấy

Câu 12: Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng từ

 • A. m đến $10^{-8}$m.
 • B. m đến $4.10^{-7}$m.
 • C. m đến $7,5.10^{-7}$m.
 • D. m. đến $10^{-3}$m.

Câu 13: Tia hồng ngoại được phát hiện nhờ

 • A. hiện tượng quang điện.
 • B. hiện tượng giao thoa.
 • C. bột huỳnh quang.
 • D. cặp nhiệt điện.

Câu 14: Tia hồng ngoại không có tính chất

 • A. có tác dụng nhiệt rõ rệt
 • B. làm ion hóa không khí
 • C. mang năng lượng
 • D. phản xạ, khúc xạ, giao thoa

Câu 15: Tia hồng ngoại là những bức xạ có

 • A. bản chất là sóng điện từ
 • B. khả năng ion hoá mạnh không khi
 • C. khả năng đâm xuyên mạnh, có thể xuyên qua lớp chì dày cỡ cm
 • D. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

Câu 16: Tia hồng ngoại có

 • A. tần số lớn hơn tần số của ánh sáng nhìn thấy
 • B. bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại
 • C. tác dụng lên loại kính ảnh đặc biệt
 • D. tốc độ truyền đi luôn nhỏ hơn tốc độ của ánh sáng nhìn thấy

Câu 17: Tia tử ngoại được phát mạnh nhất từ nguôn nào sau đây?

 • A. Lò sưởi điện.
 • B. Lò vì sóng.
 • C. Hồ quang điện.
 • D. Màn hình vô tuyến.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 27 vật lí 12: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại


Trắc nghiệm vật lý 12 bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (P2)
 • 177 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021