Đáp án câu 2 đề 5 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Giải các bất phương trình sau :

a)

b)

Bài làm:

Câu 2.

a)

Vậy tập nghiệm của BPT là: { }

b) BPT

. Vậy tập nghiệm của BPT là {$x | x ≥ \frac{-15}{7}$}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021