Giải Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 122

  • 1 Đánh giá

Tính thể tích hình chóp đều có giống như tính thể tích của hình lăng trụ đứng hay không? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: “Thế tích của hình chóp đều” thuộc chương trình môn Toán 8. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Công thức tính thể tích

Thể tích của hình chóp đều bằng một phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao

  • S: diện tích đáy
  • h: chiều cao

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 44: Trang 123 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 129 là một cái lều ở trại hè của học sinh kèm theo các kích thước.

a) Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu?

b) Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, ... biết ).

Giải Câu 44 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 123

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 45: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130, h.131).

Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-1 Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 46: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.132). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm (h.133), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a) Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết );

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết ).

Giải Câu 46 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 47: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một hình chóp đều?

Giải Câu 47 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 48: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, .

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 49: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh của các hình chóp tứ giác đều sau đây (h.135)

Giải Câu 49 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 50: Trang 125 - SGK Toán 8 tập 2

a) Tính thể tích của hình chóp đều (h.136).

b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt đều (h.137).

(Hướng dẫn: Diện tích cần tính bằng tổng diện tích các mặt xung quanh. Các mặt xung quanh là những hình thang cân với cùng chiều cao, các cạnh đáy tương ứng bằng nhau, các cạnh bên bằng nhau).

Giải Câu 50 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều


  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021