Giải câu 37 bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 trang 30

  • 1 Đánh giá

Câu 37: trang 30 sgk Toán 8 tập 2

Lúc 6 giờ, một xe máy khởi hành từ A để đến B. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc trung bình của xe máy 20km/h. Cả hai xe đến B đồng thời vào lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày. Tính độ dài quãng đường AB và vận tốc trung bình của xe máy?

Bài làm:

Gọi x (km) là quãng đường AB (x > 0).

Thời gian chuyển động từ A đến B của xe máy:

9h30 - 6h = 3h30 = (giờ)

Vận tốc của xe máy: (km/h)

Thời gian chuyển động từ A đến B của ô tô: (giờ)

Vận tốc của ô tô:

Vì vận tốc của ô tô hơn xe máy 20km/h nên ta có phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy quãng đường AB dài 175km.

Vận tốc trung bình của xe máy:

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021