Đáp án câu 1 đề 7 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 1. Giải các phương trình sau:

a) = $5$

b) = $0$

c) - $\frac{2}{x-2}$ = $\frac{4x-2}{(x+1)(x-2)}$

Bài làm:

Câu 1.

a) = $5$

2x$ = $5 + 3$

2x$ = $8$

x$ = $4$

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { }

b) = $0$

TH1: = $0$$\Leftrightarrow $$x$ = $-2$

TH2: = $0$

$x-5$ = $0$

$x$ = $5$

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {}

c) - $\frac{2}{x-2}$ = $\frac{4x-2}{(x+1)(x-2)}$

ĐKXĐ: x\neq 2$

– $2(x + 1)$ = $4x - 2$

= $4x -2$

= $6$

= $-2$ (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {}

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021