Giải Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 125

  • 1 Đánh giá

Để củng cố tính chất về hình lăng trụ - hình chóp, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 4 thuộc phần hình học lớp 8. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Các công thức cần nhớ về hình lăng trụ đứng, hình hộp, hình chóp đều

Giải Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125-2

Giải Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125-3

Giải Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 125-4

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 51: Trang 127 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có chiều cao h và đáy lần lượt là:

a) Hình vuông cạnh a;

b) Tam giác đều cạnh a;

c) Lục giác đều cạnh a;

d) Hình thang cân, đáy lớn là 2a, các cạnh còn lại bằng a;

e) Hình thoi có hai đường chéo là 6a và 8a.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 52: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích toàn phần của thanh gỗ như ở hình 142 (mặt trước, mặt sau của thanh gỗ là những hình thang cân, bốn mặt còn lại đều là những hình chữ nhật, cho biết ).

Giải Câu 52 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 53: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu?

Giải Câu 53 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 54: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

Người ta muốn đổ một tấm bê tông dày 3cm, bề mặt của tấm bê tông có các kích thước như ở hình 144.

a) Số bê tông cần phải có là bao nhiêu?

b) Cần phải có bao nhiêu chuyến xe để chở số bê tông cần thiết đến chỗ đổ bê tông, nếu mỗi xe chứa được 0,06m3? (Không tính số bê tông dư thừa hoặc rơi vãi)

Giải Câu 54 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 55: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 55 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 56: Trang 129 - SGK Toán 8 tập 2

Một cái lều ở trại hè có dạng lăng trụ đứng tam giác (với các kích thước trên hình 146).

a)Tính thể tích khoảng không ở bên trong lều.

b)Số vài bạt cần có để dựng lều đó là bao nhiêu?

(Không tính các mép và nếp gấp của lều).

Giải Câu 56 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 57: Trang 129 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148) ()

Giải Câu 57 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 58: Trang 129 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

Giải Câu 58 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem