Giải Câu 55 Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 55: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

A, B, C, D là các đỉnh của một hình hộp chữ nhật. Hãy quan sát hình 145 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 55 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-1

Bài làm:

  • ở cột 1

  • Ở cột 2

  • Ở cột 3

  • Ở cột 4

Vậy ta được kết quả ở bảng sau:

Giải Câu 55 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021