Giải câu 4 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại

Bài làm:

Ngoặc vuông thứ nhất

Ngoặc vuông thứ hai

Nên

Tại giá trị của biểu thức là

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021