Giải Câu 53 Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 53: Trang 128 - SGK Toán 8 tập 2

Thùng chứa của xe ở hình 143 có dạng lăng trụ đứng tam giác, các kích thước cho trên hình. Hỏi dung tích của thùng chứa là bao nhiêu?

Giải Câu 53 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-1

Bài làm:

Giải Câu 53 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 128-2

Thùng chứa là một lăng trụ đứng tam giác.

Diện tích đáy là:

Thể tích là :

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021