Giải câu 52 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 52: trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) ĐKXĐ \(x \ne 0;x \ne {3 \over 2}\)

(thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có nghiệm là

b) ĐKXĐ \(x \ne 0,x \ne 2\)

không thỏa mãn ĐKXĐ

Vậy phương trình có một nghiệm là

c) ĐKXĐ \(D=R \setminus \left \{ \pm2 \right \}\)

(đúng với \(\forall x\in D\))

Vậy phương trình có vô số nghiệm

d) ĐKXĐ \(x \ne {2 \over 7}\)

(thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có hai nghiệm là

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021