Giải Câu 2 Bài 1: Hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 - SGK Toán 8 tập 2

là một hình hộp chữ nhật (h.73).

a) Nếu O là trung điểm của đoạn thì O có là điểm thuộc đoạn $BC_1$ hay không?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh hay không?

Giải Câu 2 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 96

Bài làm:

Với hình hộp chữ nhật :

a) Nếu O là trung điểm của đoạn thì O cũng là trung điểm của đoạn $C_1B$ vì $CBB_1C_1$ là hình chữ nhật nên hai đường chéo cắt nhau tại một điểm là trung điểm của mỗi đường.

b) K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh vì bốn điểm $C, D, B, B_1$ không thuộc một mặt phẳng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021