Giải câu 38 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Cho chứng minh:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Ta có (cộng vào hai vế với 2)

b) Ta có (nhân vào hai vế với -2)

c) Ta có

(nhân hai vế với 2)

(cộng vào hai vế với -5)

d) Ta có

(nhân hai vế với -3)

(cộng vào hai vế với 4)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021