Đáp án phần trắc nghiệm đề 6 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

I. TRẮC NGHIỆM

1) Phương trình = $0$có tập nghiệm là:

A. S = B. S = $\left \{ -1;-2 \right \}$ C.S = $\left \{ 1;2 \right \}$ D. S = $\left \{ 1;-2 \right \}$

2) Nghiệm của bất phương trình là:

A. B.$x > -2$ C.$x < -2$ D. $x > 2$

3)Nếu AD là tia phân giác của tam giác ABC ( D BC) thì:

A. = $\frac{BC}{AC}$ B. = $\frac{AB}{AD}$ C. = $\frac{AB}{BC}$ D. = $\frac{AB}{AC}$

4)Hình lập phương có cạnh bằng 3 cm, có thể tích bằng:

A. B. $9cm^{3}$ C. $27cm^{3}$ D. $81cm^{3}$

Bài làm:

1

2

3

4

A

C

D

C

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021