Giải Câu 47 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 47: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Trong các miếng bìa ở hình 134, miếng nào khi gấp và dán lại thì được một hình chóp đều?

Giải Câu 47 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

Bài làm:

Hình 1: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình chóp thu được có đáy là hình chữ nhật. Không là đa giác đều.

Hình 2: Khi gấp lại ta được hình lăng trụ đứng đáy tam giác đều, không phải là hình chóp tam giác đều.

Hình 3: Khi gấp lại không được hình chóp tam giác đều vì hình chóp thu được có được đáy là hình ngũ giác không phải là ngũ giác đều.

Hình 4: Khi gấp lại không được hình chóp đều vì hình thu được là hình chóp đều thiếu một mặt đáy và dư một mặt bên.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021