Giải câu 29 bài luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 29: trang 22 sgk Toán 8 tập 2

Bạn Sơn giải phương trình như sau:

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.

Bài làm:

Cả hai bạn giải đều sai vì không tìm điều kiện xác định của phương trình, nên khi tìm ra nghiệm không so sánh với điều kiện xác định.

Phương trình vô nghiệm vì điều kiện xác định

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021