Giải câu 12 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB

Bài làm:

Gọi độ dài quãng đường AB là x (km),

Thời gian đi từ A đến B: (giờ)

Thời gian đi từ B đến A: (giờ)

20 phút = giờ

Theo đề bài ta có phương trình:

(thỏa mãn điều kiện x > 0)

Vậy quãng đường AB dài 50 km.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021