Giải câu 10 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 10: trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b) .

Bài làm:

a) ĐKXĐ: \(x \ne - 1;x \ne 2\)

(loại)

Vậy phương trình nghiệm đúng với mọi

b) ĐKXĐ:\(x \ne \pm 2\)

Phương trình nghiệm đúng với mọi

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021