Giải Câu 34 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Câu 34: Trang 116 - SGK Toán 8 tập 2

ính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô-cô-la trên hình 114, biết:

a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm2 (h.114a).

b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là 12cm2.

Giải Câu 34 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

Bài làm:

a) Thể tích hộp xà phòng là:

V = S.h = 28.8 = 224 (cm3)

b) Thể tích của hộp sô – cô – la là :

V = S. h = 12.9 = 108 (cm3)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021