Đáp án câu 3 đề 3 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Bài 3. Chứng minh rằng nếu a > 0, b > 0, c > 0 và a < b thì

Bài làm:

Câu 3.

Ta có:

(vì , $b > 0$ và $c > 0$ ⇔ $b + c > 0$ và $a + c > 0$)

⇔ $ac < bc$ ⇔ $a < b$ (luôn đúng, theo gt)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021