Giải câu 2 bài 1: Mở đầu về phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 6 sgk Toán 8 tập 2

Trong các giá trị giá trị nào là nghiệm của phương trình: \((t + 2)^2= 3t + 4\)

Bài làm:

  • Với

là nghiệm của phương trình.

  • Với

là nghiệm của phương trình.

  • Với

không là nghiệm của phương trình.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021