Giải câu 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải sgk Toán 8 tập 2 trang 10

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) b)
c) d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có nghiệm

b)

Vậy phương trình có nghiệm là

c)

Vậy phương trình có nghiệm

d)

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021