Giải Câu 23 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 23: Trang 111 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây (h.102):

Giải Câu 23 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

Bài làm:

Với hình vẽ bên trái:

Giải Câu 23 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111-2

  • Diện tích xung quanh của lăng trụ đứng:
  • Diện tích toàn phần là:

Với hình vẽ bên phải

Giải Câu 23 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111-3

Ta có

∆ABC vuông tại A =>

Diện tích đáy là:

  • Diện tích xung quanh là:
  • Diện tích toàn phần:
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021