Giải câu 12 bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 -sgk Toán 8 tập 2 trang 12

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 10 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có một nghiệm là

b)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d)

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021