Giải Câu 58 Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

  • 1 Đánh giá

Câu 58: Trang 129 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình cho trên hình 150 với các kích thước kèm theo.

Giải Câu 58 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

Bài làm:

Thể tích cần tính bao gồm một hình hộp chữ nhật và một hình chóp cụt.

Hình chóp với đường cao: có thể tích chóp là:

Hình chóp với đường cao có thể tích là:

  • Thể tích hình chóp cụt:

  • Thể tích cần tính là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021