Giải Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 116

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, KhoaHoc sẽ giới thiệu với các em "Hình chóp đều và hình chóp cụt đều", thuộc chương 4 Toán 8 tập 2. Với phần tóm tắt kiến thức cần nhớ và các bài tập được hướng dẫn một cách chi tiết, dễ hiểu, hi vọng đây sẽ là tài liệu có ích cho các em.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Hình chóp

Giải Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116-3

  • Hình chóp có mặt đáy là một đa giác và các mặt bên là những tam giác có chung một đỉnh. Dỉnh này gọi là đỉnh của hình chóp
  • Đường thẳng đi qua đỉnh và vuông góc với mặt phẳng đáy gọi là đường cao của hình chóp.
  • Hình chóp có đáy là tam giác gọi là hình chóp tam giác
  • Hình chóp có đáy là tứ giác gọi là hình chóp tứ giác.

2. Hình chóp đều

Hình chóp đều là hình chóp có mặt đáy là một đa giác đều, có mặt bên là những tam giác cân bằng nhau có chung đỉnh.

Giải Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116-1

Trên hình chóp đều S.ABCD:

  • Chân đường cao H là tâm của đường tròn đi qua các đỉnh của mặt đáy
  • Đường cao vẽ từ đỉnh S của mỗi mặt bên của hình chóp đều được gọi là trung đoạn của hình chóp đó.

3. Hình chóp cụt đều

Cắt hình chóp đều bằng một mặt phẳng song song với đáy. Phần hình chóp nằm giữa mặt phẳng đó và mặt phẳng đáy của hình chóp là một hình chóp cụt đều.

Giải Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 116-2

Nhận xét: Mỗi mặt bên của hình chóp cụt đều là một hình thang cân.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 36: Trang 118 - SGKK Toán 8 tập 2

Quan sát hình 120 và điền cụm từ và số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau, biết rằng các hình đã cho là những hình chóp đều.

Giải Câu 36 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 118-1

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 37: Trang 118 - SGK Toán 8 tập 2

Hãy xét sự đúng sai của các phát biểu sau:

a) Hình chóp đều có đáy là hình thoi và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

b) Hình chóp đều có đáy là hình chữ nhật và chân đường cao trùng với giao điểm hai đường chéo của đáy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 38: Trang 119 - SGK Toán 8 tập 2

Trong các tấm bìa ở hình 121, em gấp lại tấm bìa nào thì có được một hình chóp đều?

Giải Câu 38 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 119

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 39: Trang 119 - SGK Toán 8 tập 2

Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Giải Câu 39 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 119

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021