Giải Câu 39 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 119

  • 1 Đánh giá

Câu 39: Trang 119 - SGK Toán 8 tập 2

Thực hành: Từ tờ giấy cắt ra một hình vuông rồi thực hiện các thao tác theo thứ tự từ 1 đến 6 để có thể ghép được các mặt bên của một hình chóp tứ giác đều (h.122).

Giải Câu 39 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 119

Bài làm:

Các em học sinh tự thực hành ở nhà để giúp mình dễ tưởng tượng hình chóp đều hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021