Giải Câu 5 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau (h.7):

Giải Câu 5 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 59

Bài làm:

a) MN // BC => (Áp dụng định lí Ta-lét trong tam giác )

nên =>\( x = \frac{4.3,5}{5} = 1,4\).

Vậy .

b)

PQ // EF => (Áp dụng định lí Ta-lét trong tam giác $DEF)

Nên

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021