Giải Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất sgk Toán 8 tập 2 Trang 73

  • 1 Đánh giá

Không cần đo góc, làm thế nào để nhận biết được hai tam giác đồng dạng với nhau? Để trả lời câu hỏi này, KhoaHoc xin giới thiệu với các em bài học: “Trường hợp đồng dạng thứ nhất” thuộc chương 3 Toán 8 tập 2. Với lý thuyết và các bài tập được hướng dẫn một cách chi tiết, hi vọng đây là tài liệu có ích với các em.

A. LÝ THUYẾT

Định lí

Nếu ba cạnh của tam giác này tỉ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Giải Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - sgk Toán 8 tập 2 Trang 73

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 29: Trang 74 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.

a) Tam giác ABC và A'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Giải Câu 29 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất - sgk Toán 8 tập 2 Trang 74

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 30: Trang 75 - SGK Toán 8 tập 2

Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC và có chu vi bằng 55 cm.

Hãy tính độ dài các cạnh của A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 31: Trang 75 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là . Tính hai cạnh đó.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất


  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021