Giải Câu 29 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 114 - SGK Toán 8 tập 2

Các kích thước của một bể bới được cho trên hình 110 (mặt nước có dạng hình chữ nhật). Hãy tính xem bể chứa được bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?

Giải Câu 29 Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 114

Bài làm:

Bể bơi được chia thành hai phần:

  • phần hình hộp chữ nhật với các kích thước là 10m, 25m, 2m.
  • phần hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 2m, 7m, chiều cao 10m.

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

Thể tích lăng trụ đứng tam giác:

Vậy thể tích bể bơi khi đầy ắp nước là:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021