Toán 8: Đề kiểm tra kì II (Đề 9)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra cuối năm toán 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.

a) = $5$

b) = $0$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.

a) Tìm sao cho giá trị của biểu thức A = $2x – 5$ không âm.

b) Giải bất phương trình sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Tổng của hai số bằng 120. Số này gấp 3 lần số kia. Tìm hai số đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Tính thể tích của một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao của lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 3cm và 4cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm. Kẻ đường cao AH.

a) Chứng minh

b) Tính độ dài các cạnh BC, AH.

c) Phân giác của góc cắt AH tại E, cắt AB tại D. Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ACD và HCE.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021