Giải câu 17 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 17: trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có một nghiệm là

b)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d)

Vậy phương trình có một nghiệm là

e)

Vậy phương trình có một nghiệm là

f)

(Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021