Giải câu 41 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 41: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

c)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

d)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021