Giải câu 11 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

b) ĐKXĐ: \(x \ne 2;x \ne 4\)

Các nghiệm đều thỏa mãn ĐKXĐ:

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021