33 Đề thi học kì 2 Toán 8 (Có đáp án) Đề thi học kì 2 Toán 8

Nội dung
  • 2 Đánh giá

33 Đề thi học kì 2 Toán 8 (Có đáp án) được Khoahoc sưu tầm và đăng tải, là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 8 dành cho các em học sinh lớp 8 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán này sẽ giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 8 nói riêng. Mời các em và thầy cô tham khảo. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Cho hai biểu thức:

A = \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - \frac{1}{{1 + x}}B = \frac{{ - 10}}{{x - 4}} với x \ne - 5,x \ne - 1,x \ne 4

a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm giá trị nguyên của x để P = A.B đạt giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình và bất phương trình sau:

a, \left( {x - 2} \right)\left( {x + 7} \right) = 0b, \frac{{4x + 7}}{{18}} - \frac{{5x}}{3} \ge \frac{1}{2}

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một vòi nước chảy vào bể không có nước. Cùng lúc đó một vòi nước khác chảy từ bể ra. Mỗi giờ lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Hỏi nếu bể không có nước mà chỉ mở vòi chảy vào thì sau bao lâu thì đầy bể?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b, \Delta ABH \sim \Delta AHD

c, H{E^2} = AE.EC

d, Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng \Delta DBM\sim\Delta ECM

Bài 5: Giải phương trình: \left| {x - 2017} \right| + \left| {2x - 2018} \right| + \left| {3x - 2019} \right| = x - 2020

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1:

a, Thay x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có: B = \frac{{ - 10}}{{2 - 4}} = \frac{{ - 10}}{{ - 2}} = 5

b, A = \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{{x^2} + 6x + 5}} - \frac{1}{{1 + x}}(điều kiện: x \ne - 5,x \ne - 1)

= \frac{{x + 2}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} - \frac{1}{{1 + x}}

= \frac{{\left( {x + 2} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{x + 5}} + \frac{{ - 5x - 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} - \frac{{x + 5}}{{1 + x}}

= \frac{{{x^2} + 3x + 2 - 5x - 1 - x - 5}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}}

= \frac{{{x^2} - 3x - 4}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} = \frac{{\left( {x + 1} \right)\left( {x - 4} \right)}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 5} \right)}} = \frac{{x - 4}}{{x + 5}}

c,

P = A:B = \frac{{x - 4}}{{x + 5}}.\frac{{ - 10}}{{x - 4}} = \frac{{ - 10}}{{x + 5}}

Để P nhận giá trị nguyên thì \frac{{ - 10}}{{x + 5}} nhận giá trị nguyên hay

x + 5 \in U\left( {10} \right) = \left\{ { \pm 1; \pm 2; \pm 5; \pm 10} \right\}

Ta có bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy với x \in \left\{ { - 15; - 10; - 7; - 6; - 4; - 3;0;5} \right\} thì P = A.B nhận giá trị nguyên

Bài 2:

a,x \in \left\{ { - 7;2} \right\}             b, x \le \frac{{ - 1}}{{13}}

Bài 3:

Gọi thời gian vòi chảy vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là: \frac{1}{x}bể

Trong 1 giờ, vòi chảy ra chiếm số phần bể là: \frac{1}{x}.\frac{4}{5} = \frac{4}{{5x}} bể

Sau 6 giờ thì bên trong bể đạt tới 1/8 dung tích bể. Ta có phương trình:

5.\left( {\frac{1}{x} - \frac{4}{{5x}}} \right) = \frac{1}{8}

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời gian vòi chảy đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, Có HD vuông góc với AB \Rightarrow \widehat {ADH} = {90^0}, HE vuông góc AC \Rightarrow \widehat {AEH} = {90^0}

Tứ giác ADHE có 3 góc vuông nên tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, Hai tam giác vuông ADH và AHB có góc \widehat {BAH} chung nên hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc

c, Chứng minh \widehat {ACH} = \widehat {AHE} (cùng phụ với góc \widehat {EAH}) để suy ra hai tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số \frac{{AE}}{{HE}} = \frac{{EH}}{{EC}}

d, \Delta ABH\sim\Delta AHD \Rightarrow \frac{{AB}}{{AH}} = \frac{{AH}}{{AD}} \Rightarrow A{H^2} = AB.AD

\Delta ACH\sim\Delta AHE \Rightarrow \frac{{AC}}{{AH}} = \frac{{AH}}{{AE}} \Rightarrow A{H^2} = AC.AE

Do đó AB.AD = AC. AE

Suy ra hai tam giác ABE và tam giác ACD đồng dạng

\Rightarrow \widehat {ABE} = \widehat {ACD} \Rightarrow \Delta DBM\sim\Delta ECM

Bài 5:

Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên x - 2020 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 2020

Với x \ge 2020 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x - 2017 \ge 0\\ 2x - 2018 \ge 0\\ 3x - 2019 \ge 0 \end{array} \right.

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hay kết hợp với điều kiện x = \frac{{4034}}{5} suy ra phương trình đã cho vô nghiệm

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1 ( 2đ) : .Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài toán ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và ghi lại bảng sau:

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2

a/ Dấu hiệu ở đây là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cộng .

d/ Tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2 (1 điểm):

a/ Tìm bậc của đơn thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong các đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): Cho hai đa thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 (1,5 điểm): Cho đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính giá trị của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong các tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác đều .

Đề thi học kì 2 Toán 8

b/ Cho tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Tìm độ dài cạnh BC ,biết độ dài này là một số nguyên.

Câu 6 (2 đ): Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3cm; AC = 4cm.

a/ Tính độ dài BC.

b/ Hai đường trung tuyến AM và BN cắt nhau tại G. Tính độ dài AG.

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Toán

Câu

Nội Dung

Thang điểm

Câu1

(2đ)

a) Dấu hiệu: thời gian giải một bài toán.

0,5

b) Bảng “ tần số”

Thời gian(x)

7

8

9

10

14

Tần số(n)

4

3

9

7

4

3

N=30

0,5

c) Số trung bình cộng

X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6

0.5

d) Mốt = 8

0,5

Câu 2

(1đ)

a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5.

b) Các đơn thức đồng dạng là 5x2y3 và 11x2y3.

0,5

Câu 3

(1,5đ)

a) P(x) + Q(x) = 4x3 +3x2 + 3x + 4

0,75

b) P(x) – Q(x) = 4x3 – x2 -5x + 6

0,75

Câu 4 1,5đ)

a) A(2) = 22 – 2.2 = 0

0,5

................

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 3

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1: (3 điểm) Giải các phương trình sau :

a) 2x - 3 = 5

b) (x + 2)(3x - 15) = 0

c) \frac{3}{x+1}-\frac{2}{x-2}=\frac{4 x-2}{(x+1) \cdot(x-2)}

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

\frac{2 x+2}{3}<2+\frac{x-2}{2}

b) Tìm x để giá trị của biểu thức 3x – 4 nhỏ hơn giá trị của biểu thức 5x – 6

Câu 3: (1,5 điểm) Một người đi xe máy từ Viên Thành đến Vinh với vận tốc 40 km/h. Lúc về người đó uống rượu nên đi nhanh hơn với vận tốc 70 km/h và thời gian về cũng ít hơn thời gian đi 45 phút. Tính quãng đường Viên Thành tới Vinh.

Câu 4:(3,5 điểm) Cho ABC vuông tại A, có AB = 12 cm; AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH, H∈BC).

a) Chứng minh: HBA ഗABC

b) Tính độ dài các đoạn thẳng BC, AH.

c) Trong ABC kẻ phân giác AD (D∈ BC). Trong ADB kẻ phân giác DE (E∈ AB); trong ADC kẻ phân giác DF (F∈ AC).

Chứng minh rằng: \frac{E A}{E B}\cdot\frac{D B}{D C}\cdot\frac{F C}{F A}=1

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu

Đáp án

Điểm

1

(3 đ)

a) 2x - 3 = 5

2x = 5 + 3

2x = 8

x = 4

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 4}

b)\begin{array}{l}
\text { b) }(x+2)(3 x-15)=0 \\
\Leftrightarrow\left[\begin{array} { l } 
{ x + 2 = 0 } \\
{ 3 x - 1 5 = 0 }
\end{array} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}
x=-2 \\
x=5
\end{array}\right.\right.
\end{array}

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {- 2; 5}

c) ĐKXĐ: x - 1; x 2

3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x - 2

3x – 6 – 2x - 2 = 4x -2

– 3x = 6

x = -2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {-2}

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

2

(2 đ)

a)\frac{2 x+2}{3}<2+\frac{x-2}{2}

2(2x + 2) < 12 + 3(x – 2)

4x + 4 < 12 + 3x – 6

4x – 3x < 12 – 6 – 4

x < 2

Biểu diễn tập nghiệm Đề thi học kì 2 Toán 8

b) 3x – 4 < 5x – 6

3x – 5x < - 6 +4

-2x < -2

x > -1

Vậy tập nghiệm của BPT là {x | x > -1}

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

3

(1,5 đ)

- Gọi độ dài quãng đường Viên Thành-Vinh là x (km), x > 0

- Thời gian lúc đi là: \frac{x}{40}(h)

- Thời gian lúc về là: \frac{x}{70}(h)

- Lập luận để có phương trình: \frac{x}{40}\ =\ \frac{x}{70}\ +\frac{3}{4}

- Giải phương trình được x = 70

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

4

(3,5 đ)

Vẽ hình đúng, chính xác, rõ ràng

Đề thi học kì 2 Toán 8

a) Xét \Delta \mathrm{HBA}\Delta \mathrm{ABC} có:

\widehat{\mathrm{AHB}}=\widehat{\mathrm{BAC}}=90^{\circ} ; \widehat{\mathrm{ABC}} chung

\Delta \mathrm{HBA} \cup \triangle \mathrm{ABC}(\mathrm{g} \cdot \mathrm{g})

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác \mathrm{ABC} ta có:

\begin{aligned}

B C^{2} &=A B^{2}+A C^{2} \\

&=12^{2}+16^{2}=20^{2}

\end{aligned}

\Rightarrow \mathrm{BC}=20 \mathrm{~cm}

\mathrm{Ta} có \Delta \mathrm{HBA} \cup \triangle \mathrm{ABC}

\begin{array}{l}

\Rightarrow \frac{A B}{B C}=\frac{A H}{A C} \Rightarrow \frac{12}{20}=\frac{A H}{16} \\

\Rightarrow \mathrm{AH}=\frac{12.16}{20}=9,6 \mathrm{~cm}

\end{array}

c) \frac{\mathrm{EA}}{\mathrm{EB}}=\frac{\mathrm{DA}}{\mathrm{DB}} (vì DE là tia phân giác của \widehat{\mathrm{ADB}})

\frac{\mathrm{FC}}{\mathrm{FA}}=\frac{\mathrm{DC}}{\mathrm{DA}}

(vì DF là tia phân giác của \widehat{\mathrm{ADC}} )

\Rightarrow \frac{E A}{E B} \cdot \frac{F C}{F A}=\frac{D A}{D B} \cdot \frac{D C}{D A}=\frac{D C}{D B}(1)

\Rightarrow \frac{E A}{E B} \cdot \frac{F C}{F A} \cdot \frac{D B}{D C}=\frac{D C}{D B} \cdot \frac{D B}{D C}

\frac{E A}{E B} \cdot \frac{D B}{D C} \cdot \frac{F C}{F A}=1\left(\text { nhân } 2 \text { vế } v^{\prime} \dot{O} i \frac{D B}{D C}\right).

0,5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 4

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải các phương trình sau:

1. \frac{x+2}{x-2}-\frac{1}{x}=\frac{2}{x(x-2)}

2. |3 x|=x+6

Bài 2 :(2,5 điểm) Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm.Khi thực hiện , mỗi ngày tổ sản xuất được 57 sản phẩm.Do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm .

Hỏi theo kế hoạch ,tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm ?

Bài 3:(3 điểm) Cho hình thang cân ABCD có AB // DC và AB< DC , đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Vẽ đường cao BH.

a/ Chứng minh BDC đồng dạng HBC

b/Cho BC=15cm ;DC= 25cm. Tính HC và HD

c/ Tính diện tích hình thang ABCD.

Bài 4 (2 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S. ABCD có cạnh đáy AB=10cm , cạnh bên SA=12cm.

a/Tính đường chéo AC.

b/Tính đường cao SO, rồi tính thể tích của hình chóp.

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải các phương trình sau: 2,5 điểm

1/ĐK :x , x 2 ( 0,25 điểm)

MTC:x(x-2) ( 0,25 điểm)

Tìm được x(x+1) = 0 ( 0,25 điểm)

X=0 hoặc x= -1 ( 0,25 điểm)

X=0 ( loại ) ( 0,25 điểm)

Vậy S= ( 0,25 điểm)

2/Nghiệm của phương trình

X=3 ( 0,5 điểm)

X= ( 0,5 điểm)

Bài 2 :( 2,5 điểm)

Gọi số ngày tổ dự định sản xuất là x ngày ,ĐK:x nguyên dương( 0,5 điểm)

Số ngày tổ thực hiện là x-1 ngày ( 0,25 điểm)

Số SP làm theo kế hoạch là 50x SP ( 0,25 điểm)

Số sản phẩm thực hiện được 57(x-1) SP ( 0,25 điểm)

Theo đầu bài ta có phương trình :

57(x-1) – 50x = 13 ( 0,5 điểm)

x= 10 ( 0,25 điểm)

Trả lời: Số ngày tổ dự định sản xuất là 10 ngày (0,25 điểm)

Số sản phẩm tổ sản xuất theo kế hoạch là: 50 . 10 =500 SP ( 0,25 điểm)

Bài 3: (3 điểm) Hình vẽ (0,25 điểm)

a/ đồng dạng (g – g) (0,75 điểm)

b/ HC = 9 cm (0,5 điểm)

HD = 16 cm (0,5 điểm)

c/. BH = 12 cm (0,25 điểm)

AB = KH = 7 cm (0,25 điểm)

Diện tích ABCD =192 cm2 (0,5 điểm)

Bài 4 :(2 điểm) Hình vẽ (0,25 điểm)

a/Trong tam giác vuông ABC tính \mathrm{AC}=10 \sqrt{2} cm (0,5 điểm)

\mathrm{SO}=\sqrt{S A^{2}-O A^{2}}=\sqrt{94} \approx 9,7 \mathrm{~cm} \quad(0,5 điểm )

Thể tích hình chóp : \mathrm{V} \approx 323,33 \mathrm{~cm}^{3} 5 điểm)

.................

Đề kiểm tra Toán 8 học kì 2 - Đề 5

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: (2 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

a/ 2-5 x \leq 17

b/ \frac{2-x}{3} \prec \frac{3-2 x}{5}

Bài 2: (2điểm) Giải các phương trình sau

a/ \frac{1}{x+2}+\frac{5}{x-2}=\frac{3 x-12}{x^{2}-4}

b/ |x+5|=3x+1

Bài 3: (2 điểm) Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/h và đi từ B về A với vận tốc 45 km/h. Thời gian cả đi và về hết 7 giờ. Tính quãng đường A B

Bài 4: (2điểm) Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H

a) Chứng minh tam giác AEB đồng dạng với \triangle A F C. Từ đó suy ra AF.AB=AE. AC

b) Chứng minh:\widehat{A E F}=\widehat{A B C}

c) Cho AE = 3cm, AB= 6cm. Chứng minh rằng SABC = 4SAEF

Bài 5: (2 điểm) Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A^{\prime} B^{\prime} C^{\prime} D^{\prime} có A B=10 cm, B C=20cm , A A^{\prime}=15 \mathrm{~cm}

a/Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật

b/Tính độ dài đường chéo \mathrm{AC}^{\prime} của hình hộp chữ nhật (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 Toán 8

Bài 1: (2 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

a. 2-5 x \leq 17

-5 x \leq 15

x \geq-3

Vây: Nghiệm của bất phương trình là x \geq-3

Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình trên trục số

b. \frac{2-x}{3} \prec \frac{3-2 x}{5}

5(2-x)<3(3-2 x)

x<-1 \text { - } 3(3-2 x)

Vây: Nghiệm của bất phương trình là x<-1

Câu 2

a. \frac{1}{x+2}+\frac{5}{x-2}=\frac{3 x-12}{x^{2}-4}

ĐKXĐ: x \neq \pm 2

\begin{aligned}

& \frac{1}{x+2}+\frac{5}{x-2}=\frac{3 x-12}{x^{2}-4} \\

\Leftrightarrow & x-2+5(x+2)=3 x-12

\end{aligned}

\begin{aligned}

&\Leftrightarrow 3 \mathrm{x}=-20 \\

&\Leftrightarrow \mathrm{x}=\frac{-20}{3}

\end{aligned}

Vậy: Tập nghiệm của phương trình S=\left\{\frac{-20}{3}\right\}

b. |x+5|=3 x+1

TH1:x+5=3 x+1 với x \geq-5

x=2 (nhận)

TH2: -x-5=3 x+1 với x<-5

x=\frac{-3}{2} \text { (loai ) }

Goi x(k m) là quãng đường A B(x>0)

Thời gian đi từ A đến B là : \frac{x}{60}(h)

Thời gian đi từ B về A là: \frac{x}{45}(h)

Theo đề bài ta có phương trình:\frac{x}{60}+\frac{x}{45}=7

Giải phương trình được x =180 (nhân)

Quãng đường AB dài 180km

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 6

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: (2,0 điểm) giải phương trình:

a / \frac{5 x-2}{3}+x=1+\frac{5-3 x}{2}

b /(x+2)(3-4 x)=x^{2}+4 x+4

Bài 2: (2 điểm)

a/ Tìm x sao cho giá tri của biểu thức \frac{2 x^{2}-3 x-2}{x^{2}-4} bằng 2

b/ Tìm x sao cho giá trị của hai biểu thức

\frac{6 x-1}{3 x+2} và \frac{2 x+5}{x-3} bằng nhau

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ giải bất phương trình: 3(x - 2)(x + 2) < 3x2 + x

b/ Giải phương trình: = I5x - 4I = 4 - 5x

Bài 4: (2,0 điểm) Một phân số có tử số bé hơn mẫu số là 11. Nếu tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị thì được một phân số bằng \frac{3}{4}. Tìm phân số ban đầu?

Bài 5: (2,0 điểm) Tam giác ABC có hai đường cao là AD và BE (D thuộc BC và E thuộc AC).

Chứng minh hai tam giác DEC và ABC là hai tam giác đồng dạng?

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8

Câu 1

a/ Giải phương trình:

\begin{aligned}

\frac{5 x-2}{3}+x=1+\frac{5-3 x}{2} & \Leftrightarrow 10 x+6 x+9 x=6+15+4 \\

& \Leftrightarrow x=1 \quad S=\{1\}

\end{aligned}

b/ Giải phương trình:

\begin{gathered}

(\mathrm{x}+2)(3-4 \mathrm{x})=\mathrm{x}^{2}+4 \mathrm{x}+4 \Leftrightarrow(x+2)(1-5 x)=0 \\

\mathrm{~S}=\left\{-2 ; \frac{1}{5}\right\}

\end{gathered}

Câu 2

a/ \frac{2 x^{2}-3 x-2}{x^{2}-4}=2 \Leftrightarrow x=2 (loại 2 vì 2 là giá trị không xác định)

Vây không tồn tại giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện của bài toán

b / \frac{6 x-1}{3 x+2}=\frac{2 x+5}{x-3} \Leftrightarrow x=\frac{-7}{38}

Câu 3;

a/ Giải bất phương trình:

3(x - 2)(x + 2)∠ 3x2 + x ⇔x>-12

b/ Giải phương trình:

|5 x-4|=4-5 x \Leftrightarrow x \leq 0,8

Câu 4

Gọi x là tử số của phân số (x nguyên)

Mẫu số của phân số là: \mathrm{x}+11

Theo giả thiết ta có phương trình:\frac{x+3}{(x+11)-4}=\frac{3}{4} \Leftrightarrow x=9

Vây phân số cần tìm là:\frac{9}{20}

Câu 5:

Hai tam giác ADC và BEC là hai tam giác vuông có góc C chung do đó chúng đồng dang

\Rightarrow \frac{A D}{B E}=\frac{A C}{B C}=\frac{D C}{E C} \Rightarrow \frac{A C}{D C}=\frac{B C}{E C}

Mặt khác tam giác ABC và tam giác DEC lại có góc C chung nên chúng đồng dạng với nhau

Đề thi học kì 2 Toán 8

....................

33 Đề thi học kì 2 Toán 8 (Có đáp án) được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để các em ôn tập, củng cố kiến thức cũng như rèn luyện nâng cao kỹ năng giải đề thi. Chúc các em ôn thi tốt, ngoài ra các em có thể tham khảo các môn học khác có tại tài liệu học tập lớp 8 này nhé.

Các phiên bản khác và liên quan:

Tài liệu tham khảo khác