Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 1 Đề thi học kì 2 Toán 8 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 1 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tài liệu sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em học sinh rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập. Mời các em cùng tham khảo

A. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 1

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 1

Thời gian: 90 phút

Bài 1: Giải các phương trình sau

a) 2x – 3 = 4x + 6

b) \frac{{x + 2}}{4} - x + 3 - \frac{{1 - x}}{8} = 0

c) x(x – 1) + x(x + 3) = 0

d) \frac{x}{{2x - 6}} - \frac{x}{{2x + 2}} = \frac{{2x}}{{(x + 1)(x - 3)}}

Bài 2: Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình:

\frac{{a + 6}}{5} - \frac{{a - 2}}{3} < 2

Bài 3: Hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 120 lít dầu, thùng thứ hai có 90 lít dầu. Sau khi lấy ra ở thùng thứ nhất một lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy ra ở thùng thứ hai thì lượng dầu còn lại trong thùng thứ hai gấp đôi lượng dầu còn lại trong thùng thứ nhất. Hỏi đã lấy ra bao nhiêu lít dầu ở mỗi thùng?

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cai AH (điểm H thuộc BC). Gọi D và E lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

b) Hai tam giác ABH và AHD đồng dạng

c) HE2 = AE . EC

d) Gọi M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh: Hai tam giác BDM và ECM đồng dạng

Bài 5: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

T = 2{x^2} + 5{y^2} - 2xy + 2y + 2x

B. Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 1

Bài 1: Giải các phương trình sau

a) 2x – 3 = 4x + 6

=> 4x – 2x = -3 – 6

=> 2x = -9

=> x = -9/2

Vậy phương trình có nghiệm x = -9/2

b) \frac{{x + 2}}{4} - x + 3 - \frac{{1 - x}}{8} = 0

\begin{matrix}
   \Leftrightarrow \dfrac{{2\left( {x + 2} \right)}}{8} - \dfrac{{8x}}{8} + \dfrac{{24}}{8} - \dfrac{{1 - x}}{8} = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow 2x + 4 - 8x + 24 - 1 + x = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow  - 5x + 27 = 0 \hfill \\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{27}}{5} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy phương trình có nghiệm x = 27/5

Tài liệu vẫn còn dài các em tải về để xem trọn nội dung nhé.

Đề thi tiếp theo: Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 1 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, nâng cao kỹ năng giải đề thi, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, các em nhớ tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 8 để nhận được nhiều tài liệu hay bổ ích nhé.