Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2 Đề thi học kì 2 Toán 8 - có đáp án

Giới thiệu Tải về
  • 1 Đánh giá

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2 do thư viện đề thi Khoahoc sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 8 dành cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Toán. Mời các em cùng tham khảo

A. Đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 2

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Môn: Toán – Đề số 2

Thời gian: 90 phút

Bài 1: Giải các phương trình sau

a. 3x – 2(x – 3) = 6b. \frac{{2x - 1}}{3} - x - 1 = \frac{{x + 2}}{4}
c. (x – 1)² – 9(x + 1)² = 0d. \frac{{x - 4}}{{x - 1}} + \frac{{x + 4}}{{x + 1}} = 2

Bài 2: Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức \frac{{3x + 1}}{{x + 2}} nhỏ hơn 2.

Bài 3: Cho 3 số thực a, b, c thỏa mãn 2a + 2b + c = 4. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức

P = 2ab + bc + ca

Bài 4: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6 km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27 km/h.

Bài 5: Cho tam giác ABC có AB < AC, điểm D nằm giữa hai điểm A và C sao cho . Phân giác góc A cắt BC tại E và cắt BD tại F. Qua điểm A kẻ đường thẳng vuông góc với AE và cắt BC tại M. Chứng minh rằng:

a) Hai tam giác ADB và ABC đồng dạng

b) Tính diện tích tam giác ABD, biết diện tích tam giác ABC là 16cm2. AB = 6cm, AC = 8cm.

c) FD . EC = EB . FB

d) MB . EC = MC . EB

B. Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8 năm học 2021 - 2022 - Đề 2

Bài 1:

a) 3x – 2(x – 3) = 6

=> 3x – 2x + 6 = 6

=> x = 6 – 6

=> x = 0

Vậy phương trình có nghiệm x = 0

b) \frac{{2x - 1}}{3} - x - 1 = \frac{{x + 2}}{4}

\begin{matrix}
   \Rightarrow \dfrac{{4\left( {2x - 1} \right)}}{{12}} - \dfrac{{12\left( {x - 1} \right)}}{{12}} = \dfrac{{3\left( {x + 2} \right)}}{{12}} \hfill \\
   \Rightarrow 8x - 4 - 12x + 12 = 3x + 6 \hfill \\
   \Rightarrow 7x =  - 2 \hfill \\
   \Rightarrow x =  - \dfrac{2}{7} \hfill \\ 
\end{matrix}

Vậy phương trình có nghiệm x = -2/7

c) (x – 1)² – 9(x + 1)² = 0

=> (x – 1 – 3x – 3)(x – 1 + 3x + 3) = 0

=> (-2x – 4)(4x + 2) = 0

=> x = -2 hoặc x = -1/2

Vậy phương trình có nghiệm x = 2 hoặc x = -1/2

Tài liệu vẫn còn dài các em tải về để xem trọn nội dung nhé.

Đề thi tiếp theo: Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 3

Đề thi học kì 2 Toán 8 năm 2021 - 2022 - Đề 2 được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với đề thi này các em ôn tập, củng cố kiến thức cũng như nâng cao kỹ năng giải đề. Chúc các em ôn thi tốt, các em nhớ tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 8 để nhận được nhiều tài liệu hay bổ ích nhé.