Khoa học tự nhiên 8 bài 35: Tác động của biến đổi khí hậu Khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 8 bài 35: Tác động của biến đổi khí hậu trang 217 được Khoahoc sưu tầm và đăng tải, theo chương trình sách VNEN. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học. Dưới đây là nội dung chi tiết, các em tham khảo nhé.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

A. Hoạt động khởi động

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam là một trong các nước sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Hãy thảo luận nhóm và liệt kê về những tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường

- Hãy phân tích tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường đất, nước, không khí trên toàn cầu.

- Nêu một số tác động của biến đổi khí hậu

- Hãy phân tích tác động của nước biển dâng đối với người dân Việt Nam.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tác động của biến đổi khí hậu lên diện tích rừng và đa dạng sinh học

- Tại sao biến đổi khí hậu lại tác động mạnh mẽ làm giảm đa dạng sinh học trên thế giới?

- Nêu một số biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam?

- Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến diện tích rừng.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tác động của biến đổi khí hậu đến con người

- Thảo luận và hoàn thành bảng 35.2 về tác động của biến đổi khí hậu đến con người.

tác động của biến đổi khí hậu

Cơ chế tác độngVí dụ ở Việt Nam
Tác động đến nông nghiệp, lâm nghiệp
tác động đến thủy sản
Tác động đến sức khỏe con người

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

- Xem phim về tác động của biến đổi khí hậu.

- Phân tích nguyên nhân, hậu quả của biến đổi khí hậu trong đoạn phim.

- Hãy viết một đoạn khoảng 300 từ về tác động của biến đổi khí hậu đã xảy ra ở địa phương em hoặc địa phương mà em biết thông qua các phương tiện truyền thông.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Hãy viết một đoạn báo cóa từ 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu mà em đã biết và những gì em sẽ làm để ứng phó với biến đổi khí hậu.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Viết đoạn văn khoảng 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu đến quốc gia đó, khu vực khác nhau trên thế giới.

=> Xem hướng dẫn giải

Khoa học tự nhiên 8 bài 35: Tác động của biến đổi khí hậu được Khoahoc chia sẻ trên đây. Với lời giải chi tiết giúp các em nắm bài tốt hơn, qua đó chuẩn bị tốt cho các em chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên đây, các em có thể tham khảo thêm các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 8 này nhé.

  • 894 lượt xem