Khoa học tự nhiên 8 bài 15: Silic và hợp chất của silic - Sơ lược về công nghiệp silicat

  • 1 Đánh giá

Soạn bài 15: Silic và hợp chất của silic - Sơ lược về công nghiệp silicat - sách VNEN khoa học tự nhiên 8 trang 100. Phần dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học, cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học

A. Hoạt động khởi động

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Em hãy nghiên cứu kĩ các thông tin trong hình dưới dây để trả lời các câu hỏi.

Em hãy nghiên cứu kĩ các thông tin trong hình dưới dây để trả lời các câu hỏi

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Silic

1. Trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí

Trong tự nhiên, silic tồn tại chủ yếu dưới dạng hợp chất nào? Trong các khoáng vật nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Nêu một số ứng dụng của silic.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tính chất hóa học

Viết PTHH của phản ứng giữa silic và oxi.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Silic đioxit ()

Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa với $NaOH$ và $CaO$

=> Xem hướng dẫn giải

III. Sơ lược về công nghiệp silicat

1. Sản xuất đồ gốm

a) Nguyên liệu chính

b) Các công đoạn chính

c) Một số cơ sở sản xuất gốm, xứ ở nước ta

Hãy kể tên một số đồ vật bằng sứ được sử dụng ở gia đình em và phòng thí nghiệm

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Sản xuất thủy tinh

Hãy kể một số dụng cụ bằng thủy tinh trong thí nghiệm. Khi sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó cần chú ý như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Sản xuất xi măng

a) Nguyên liệu chính

b) Các công đoạn chính

c) Một số cơ sở sản xuất xi măng ở nước ta

Hãy kể tên một số ứng dụng của xi măng trong lĩnh vực xây dựng mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH mô tả phản ứng xảy ra giữa với $KOH$ và $Na_2O$ ở nhiệt độ cao.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy mô tả các công đoạn chính để sản xuất đồ gốm.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Thành phần chính của xi măng là gì? Cho biết nguyên liệu chính và mô tả sơ lược các công đoạn chính của quá trình sản xuất xi măng.

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy kể tên một số đồ dùng bằng thủy tinh ở gia đình em. Khi sử dụng các đồ dùng đó em cần lưu ý những gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tại sao khi làm các sân bê tông hoặc đường bê tông, cứ một đoạn nhất định người ta phải tạo các khe hở nhỏ (độ rộng khe hở từ 1 - 2,5 cm)?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 280 lượt xem