Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa SiO2 với NaOH và CaO

  • 1 Đánh giá

II. Silic đioxit ()

Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa với $NaOH$ và $CaO$

Bài làm:

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021