2. khi ôtô chuyển bánh thì động năng của nó tăng hay giảm ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

2. khi ôtô chuyển bánh thì động năng của nó tăng hay giảm ? Vì sao ?

Bài làm:

Khi ô tô chuyển bánh thì động năng của nó tăng dần lên theo vận tốc của nó, vì khi vận tốc của nó tăng thì nó có thể thực hiện được một công lớn.

  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021