Tại sao lại dự đoán như vậy?

  • 1 Đánh giá

3. Công thức tính áp suất

4. Áp suất chất lỏng

a) Công thức tính áp suất chất lỏng

b) Bình thông nhau

Đổ nước vào một bình có hai nhánh thông nhau (bình thông nhau) . Hãy dự đoán: Khi nước trong bình đã đứng yên thì các mực nước sẽ ở trạng thái nào trong ba trạng thái được vẽ ở hình 16.8. Tại sao lại dự đoán như vậy?

Tại sao lại dự đoán như vậy?

Rút ra kết luận về độ cao các mặt thoáng chất lỏng đứng yên trong các nhánh.

Bài làm:

Mực nước sẽ ở trạng thái giống hình 16.8c vì trong hai nhánh của bình thông nhau chứa cùng một loại chất lỏng, do đó áp suất tác dụng lên thành bình là như nhau, dẫn tới độ cao của các mặt thoáng chất lỏng đứng yên trong các nhánh là bằng nhau.

Kết luận: Trong bình thông nhau chứa cùng một loại chất lỏng, độ cao của các mặt thoáng chất lỏng đứng yên trong các nhánh là bằng nhau.

  • 163 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021