Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên

 • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Có những loại phân bón hóa học:

a) Hãy nêu tên hóa học của các loại phân bón trên.

b) Hãy sắp xếp các loại phân bón trên thành các loại phân bón đơn, phân bón kép.

c) Trộn những phân bón hóa học nào với nhau ta được phân bón kép ?

Bài làm:

a)

 • : Kali clorua
 • : Amoni nitrat
 • : Amoni clorua
 • : Amoni sunfat
 • : Canxi photphat
 • : Canxi đihidro photphat
 • : Amoni hidro phophat
 • : Kali nitrorat

b)

 • Phân bón đơn:

 • Phân bón kép:

c)

Để được phân bón kép ta có thể trộn các phân bón sau với nhau:

 • ...
 • 127 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021