Tìm hiểu cách đo nhiệt lượng bằng nhiệt lượng kế.

  • 1 Đánh giá

D.HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

1. Hãy mô tả cấu tạo của bình nhiệt lượng kế được vẽ ở hình 23.3.

a) Tìm hiểu cách đo nhiệt lượng bằng nhiệt lượng kế.

b) Dùng nhiệt lượng kế, dựa vào phương trình truyền nhiệt, hãy xây dựng phương án thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng của kim loại.

Bài làm:

Bình nhiệt lượng kế được cấu tạo gồm 5 bộ phận chính :

  • Que khuấy
  • Nhiệt kế
  • Nắp
  • Bình hai vỏ
  • Miếng kê bằng chất cách nhiệt

a) Cách đo nhiệt lượng bằng nhiệt lượng kế :

- Cho vật có khối lượng kg ở nhiệt độ $t_{1}$°C có nhiệt dung riêng là $c_{1}$ J/kg.K.

- Khi xảy ra cân bằng nhiệt, đo nhiệt kế thấy vật có nhiệt độ °C.

- Dùng phương trình tính nhiệt lượng để tính nhiệt lượng.

b) Để xác định nhiệt dung riêng của một kim loại, ta có thể bỏ vào nhiệt lượng kế chứa kg nước ở nhiệt độ $t_{1}$°C, lấy nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K ; một miếng kim loại có khối lượng $m_{2}$ kg được nung nóng tới °C. Nhiệt độ khi có cân bằng nhiệt là t°C.

Dựa vào phương trình cân bằng nhiệt ta có thể tính nhiệt dung riêng của kim loại bởi phương trình :

= $\frac{m_{1}.c_{1}.\Delta t_{1}}{m_{2}.\Delta t_{2}}$

(Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí).

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021