Hãy dùng các từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đây để hoàn thành khái niệm về oxit

  • 2 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Định nghĩa, cách gọi tên

1. Định nghĩa

1. Hãy dùng các từ/ cụm từ thích hợp cho dưới đây để hoàn thành khái niệm về oxit

(một, hai, ba, kim loại, phi kim, oxi)

Oxit là hợp chất của nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là $...(2)...$

Bài làm:

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021