Nâng vật nặng 160 N lên độ cao 0,1 m. Công của lực nâng này là bao nhiêu Jun

  • 1 Đánh giá

3. Nâng vật nặng 160 N lên độ cao 0,1 m. Công của lực nâng này là bao nhiêu Jun ?

Sử dụng đòn bẩy để nâng vật. Bỏ qua ma sát. Điền các đại lượng vào chỗ trống trong bảng 19.2 cho phù hợp.

Bảng 19.2

Lực do tay tác dụng vào đòn bẩy để nâng vật (N)

Quãng đường di chuyển của điểm đặt của lực do tay tác dụng (m)

Công lực cần thực hiện

160

80

0,4

Bài làm:

Áp dụng công thức A = F.s, ta có

Lực do tay tác dụng vào đòn bẩy để nâng vật (N)

Quãng đường di chuyển của điểm đặt của lực do tay tác dụng (m)

Công lực cần thực hiện

160

0,1

16

80

0,2

16

40

0,4

16

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021