Đọc những thông tin trong biểu đồ sau và cho biết ngoài các ứng dụng đã nêu, oxi còn có những ứng dụng gì?

  • 1 Đánh giá

7. Đọc những thông tin trong biểu đồ sau và cho biết ngoài các ứng dụng đã nêu, oxi còn có những ứng dụng gì?

Đọc những thông tin trong biểu đồ sau và cho biết ngoài các ứng dụng đã nêu, oxi còn có những ứng dụng gì?

Bài làm:

Ngoài ra, oxi còn có các ứng dụng sau:

  • Dùng trong ngành hàng không.
  • Trong một số môn thể thao như lặn.
  • ...
  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021