Có cách nào không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên được

  • 1 Đánh giá

2. Có cách nào không dùng đèn cồn mà cũng làm cho nước trong cốc nóng lên được ? Mô tả cách làm. Tại sao lại làm được như vậy ?

Bài làm:

Ta có thể đem cốc nước phơi ra nắng để làm cốc nước nóng lên. Khi đó có hiện tượng bức xạ nhiệt xảy ra và cốc nước sẽ nóng lên.

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021