Có thể làm cách nào giảm bớt mùi khó chịu đó?

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Khi nấu cơm bằng củi hoặc rơm rạ (ở nông thôn), đôi khi do bị quá lửa nên cơm có mùi khét rất khó chịu (cơm khê). Theo em, có thể làm cách nào giảm bớt mùi khó chịu đó?

Bài làm:

Để hạn chế mùi khó chịu đó, ta nên bỏ vào trong nồi cơm một ít than củi, vì than củi có thành phần chính là than hoạt tính, giúp hấp phụ bớt mùi khét.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021