Giải câu 1 phần C trang 65 khoa học tự nhiên 8

  • 2 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi cho khí lần lượt tác dụng với:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) không phản ứng.

b)

c)

d)

  • 225 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021